Jakie metale nie podlegają skupowi?

Skup złomu pozwala na efektywne uprzątnięcie swojej posesji czy domu z zalegających metali, przy jednoczesnym zasileniu budżetu gotówką. Chociaż to świetny sposób na recykling, to należy pamiętać, że są metale, które skup przyjmie od nas chętniej, jak również istnieją takie elementy metalowe, których przyjąć zwyczajnie nie może. Do najatrakcyjniejszych metali dla skupów złomu należą tzw. metale kolorowe tj. aluminium, miedź, mosiądz, cynk i cyna. Za ich sprzedaż można otrzymać największe sumy pieniędzy i to z nimi najbardziej opłaca się udać do skupu złomu.

Żeby jednak wiedzieć, jakich elementów nie zabierać do skupu należy ustalić, czym właściwie jest złom. Najprościej mówiąc, to metalowe przedmioty, przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu. Jako że są to w znacznej większości odpady, należy jednocześnie doprecyzować, że nie wszystkie z nich są odpadami komunalnymi, czyli nie można ich wyrzucić do pojemnika na śmieci. Wtedy skup złomu jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że składowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tak jak zaśmiecanie środowiska może wiązać się z karą pieniężną.

 

Czego nie przyjmie od nas skup złomu

Pomimo niesłabnącego zainteresowania skupów złomu różnego rodzaju metalami, są one ograniczone prawem i nie mogą przyjąć od swoich klientów wszystkich materiałów. Pomimo niekiedy dużej wartości metali, odkupienie ich od klienta może skutkować dla pracowników skupu poważnymi problemami z prawem. Taki stan rzeczy jest związany z zapobieganiem kradzieży mienia publicznego. Do zakazanych towarów należą:

  • barierki drogowe,
  • szyny kolejowe i fragmenty trakcji,
  • monety będące aktualnie w obiegu,
  • znaki drogowe i inne elementy infrastruktury komunikacyjnej,
  • włazy i pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

Co ważne, jest to zasada stała i nie do złamania, nawet w przypadku gdy elementy metalowe zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem, na przykład poprzez odkupienie mienia komunalnego na licytacji. Ma to na celu bezwzględną walkę z przywłaszczaniem pozornie nieużywanych metali własności publicznej np. składowanych przy bocznicy kolejowej szyn czy barierek w pobliżu rozkopanej drogi.